Градовете на България -- Cities of Bulgaria

Cities of Bulgaria on App Store

Градовете на България ви дава полезна и интересна информация за областните центрове в България:

 • телефонен код
 • пощенски код
 • герб на града
 • празник на града
 • население
 • къде се намира на картата

Cities of Bulgaria gives you useful and interesting information about all Bulgaria's province capitals, including:

 • area code
 • postal code
 • coat of arms
 • city holiday
 • population
 • location
home start details

Ако имате някакви въпроси или препоръки, пишете ни на cities@dchakarov.com

If you have any questions or comments, drop a line at cities@dchakarov.com